Zasady komunikacji z komornikiem sądowym jakie zasady nieZasady komunikacji z komornikiem sądowym jakie zasady nie uległy modyfikacji? i potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych w trakcie epidemii - na wezwanie banków i instytucji kredytowych, wierzytelności alimentacyjnych, zbieg zajęć komorników i urzędów jak obliczyć potrącenia egzekucyjne z wynagrodzenia skarbowych. W najbliższym czasie pracownicy działów płac mogą mieć do czynienia z rosnącą liczbą pism dot. potrąceń z wynagrodzeń kierowanych przez komorników lub urzędy skarbowe. Taki potrącenie z wynagrodzenia bez tytułu wykonawczego stan rzeczy ma związek z tzw. spiralą potrącenie z wynagrodzenia bez tytułu wykonawczego zadłużenia, spotykaną w ostatnim okresie, rodzącą problemy praktyczne dla pracodawców. Odzwierciedlenie narastania zadłużenia pracowników zostanie uwzględnione w programie szkolenia. Rozpoczniemy je od krótkiego omówienia ogólnych przepisów prawa na przykładzie pracownika, który początkowo nie ma długów. W następnym etapie uwzględnimy potrącenia w zakładzie pracy. W części trzeciej omówione zostaną potrącenia dla wierzycieli zewnętrznych - samodzielnych banków, samodzielnych wierzycieli alimentacyjnych. Wszystkie zagadnienia omówimy w kontekście przepisów obowiązujących w trakcie i po epidemii i potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych w trakcie epidemii,potrącenie z wynagrodzenia alimentów bez komornika,konto potrącenia z wynagrodzeń,potrącenie z wynagrodzenia druk. Artykuł o potrąceniach skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr odpowiedzialnych za prawidłowe potrącenia i komunikację z komornikami oraz urzędami skarbowymi i potrącenia z wynagrodzenia alimenty,potrącenie z wynagrodzenia byłego pracownika,potrącenia z wynagrodzenia do jakiej wysokości,potrącenie wynagrodzenia z ekwiwalentu za urlop.

Najnowsze artykuły:

Top