Każdy podmiot na rynku w produkcjiKażdy podmiot na rynku w produkcji obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia sierpnia r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z r. Nr , poz. z późn. zm.) jest obowiązany stosować się w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) dobrej praktyki higienicznej (GHP).Zasady GMP i GHP powinny być zapisane i ujęte w formie procedur, instrukcji, gwarantując powtarzalne i bezbłędne wykonywanie określonych w nich czynności. Natomiast zapisy na odpowiednich kartach, protokołach są potwierdzeniem wykonania danej czynności, pomiaru i stanowią weryfikacji opracowanego systemu, którego celem jest dostarczenie konsumentowi żywności o niekwestionowanej jakości zdrowotnej.Niniejszy poradnik sposób opracowania programów działań z zastosowaniem zasad GMP/GHP i ich wdrażania.W drugiej części autorka, specjalista do spraw żywnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, opracowała przykładową dokumentację sanitarną zakładu żywienia zbiorowego. Przykład opracowane procedury, instrukcje i zapisy na odpowiednich kartach i protokołach, potwierdzające wykonanie danej czynności pomiaru. System HACCP bazuje na siedmiu zasadach, z pierwsza to przeprowadzenie analizy zagrożeń, druga zaś – krytycznych punktów kontrolnych (CCP). Opracowanie pozwoli samodzielnie, konsultanta, zidentyfikować zagrożenia na każdym etapie procesu technologicznego, przeprowadzić ich analizę, ustalić źródło i przyczyny zagrożeń, a środki umożliwiające ich kontrolę, czyli procedury i instrukcje, wyznaczyć punkty kontrolne i krytyczne punkty kontrolne w każdej piekarni. Niniejszy jest prezentacją identyfikacji i analizy zagrożeń przedstawioną na przykładzie trzech produktów: pieczywa pszennego, mieszanego i żytniego. Winien być traktowany jako wzór, któremu w oparciu o własne instrukcje technologiczne (schematy blokowe procesu technologicznego) wykreować można własną dokumentację. Przedstawiona w niniejszym opracowaniu metodyka jest wyjątkowo do tych organizacji, pragną samodzielnie zaprojektować swój system zarządzania jakością (SZJ) i uzyskać temu systemowi więcej niż tylko certyfikat. Dlatego też zawarte w niej moduły mogą wielorakie funkcje: stanowić system umożliwiający odpowiednie przygotowanie pracowników do samodzielnego zaprojektowania odpowiednich elementów SZJ, przygotować odpowiednie mechanizmy umożliwiające obsługę, diagnozowanie i doskonalenie tych systemów: umożliwiać szkolenie pracowników sporządzić ich do pełnienia określonych ról w SZJ (np. audytorów wewnętrznych); udogodnić kontakty z osobami i instytucjami zewnętrznymi w spraw z SZJ umożliwić podejmowanie skutecznych decyzji w tym zakresie. Szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania integrujące podejścia procesowego w fazach wdrażania i w odniesieniu do aspektów funkcjonowania SZJ. Wprowadzanie SZJ w oparciu o przedstawioną metodykę jest możliwe po krótkim przygotowaniu osób mających podstawową wiedzę w zarządzania jakością. Należy podkreślić, że metodyka ta może być skutecznie w zastosowaniach indywidualnych, i, w odniesieniu do mniejszych organizacji, w zakresie grupowego wdrażania SZJ. Metodyka ta może być oczywiście wykorzystana zewnętrznych konsultantów wspierających te organizacje, którym ciężko jest się zmobilizować do samodzielnego wysiłku audytorów jednostek certyfikacyjnych pragnących swój warsztat do specyfiki mniejszych organizacji. Duża z przedstawionych informacji wyszperać może zastosowanie w większych przedsiębiorstwach. Podstawowym warunkiem, by metodyka ta była skuteczna jest zaangażowanie wszystkich pracowników, w tym kierownictwa, w projektowanie i budowę SZJ. Tylko wtedy można bowiem oczekiwać, że system ten będzie traktowany jako własność organizacji autentyczne narzędzie służące zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Integralną częścią opracowania jest suplement elektroniczny, któremu użytkownik może równolegle z wszystkich modułów metodyki, stosując łącza hipertekstowe szybko przywołujące najważniejsze wzorcowa dokumentacja haccp sklep mięsny pojęcia i elementy wykorzystywane w prezentowanej metodyce.

Komentarze: 4


noavatar.png
Jonatan Hasiewicz inżynier ruchu drogowego 2020-05-11

Bardzo podoba mi się Twój styl pisania, dobre informacje, podziękowania za umieszczenie: D.

noavatar.png
Zbigniew Góral napisał komentarz 2020-05-12

Muszę zaznaczyć tę stronę internetową, wydaje się bardzo pomocna.

noavatar.png
Anna Zysnarska napisała o rachunkowości 2020-05-14

witaj tam i dziękuję za twoje info - zdecydowanie odebrałem coś nowego od tutaj. Zrobiłem jednak ekspertyzę z kilku stron technicznych przy użyciu tej witryny, ponieważ doświadczałem wielokrotnego ładowania strony internetowej, zanim mogłem ją poprawnie załadować. Zastanawiałem się, czy Twój hosting jest w porządku? Nie, że narzekam, ale powolny czas ładowania razy czasami wpływa na miejsce docelowe w Google i może uszkodzić wysoki wynik jakościowy, jeśli reklamy i marketingu z Adwords. Dobrze

noavatar.png
Ariel Doris 2020-05-18

Łał! Może to być jeden z najbardziej użytecznych blogów, jaki kiedykolwiek, na ten temat. Właściwie to świetnie. Jestem też specjalistą w tym temacie, dlatego potrafię zrozumieć Twój wysiłek.

Najnowsze artykuły:

Top