Inne


foto

Umowa umowa deweloperska rozwiązanie

Umowa - umowa deweloperska rozwiązanie do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, wszak też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy chcieliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a także na rzecz deweloperów jako stron umów cesji i spółdzielni.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo podmioty zobowiązane do udzielenia informacji

Nowe prawo podmioty zobowiązane do udzielenia informacji także przedmiot informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną.

Zobacz więcej ...

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny.

Zobacz więcej ...

foto

zasady zabezpieczania i ochrony

zasady zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej jest wyobrażenie od strony praktycznej zadań powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych także orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej.

Zobacz więcej ...

foto

Pracownik w koronawirus Praca zdalna

Pracownik w koronawirus Praca zdalna – sposób organizacji czasu pracy Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa zarówno w rzeczywistości faktycznej w jaki sposób i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był niniejszy w marcu, w czerwcu jest wprzódy ongi zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, jednak dodatkowo potrzeby pracodawców związane ze stosowanymi podczas zatrudniania instrumentami.

Zobacz więcej ...

foto

założenia do wieloletniej prognozy finansowej budżetu

założenia do wieloletniej prognozy finansowej budżetu państwa. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www obejmuje Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja,.

Zobacz więcej ...

foto

Wstępna i bilansowa wycena środków trwałych

Wstępna i bilansowa wycena środków trwałych. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres uprawnień również obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje.

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa praca

wieloletnia prognoza finansowa praca dyplomowa to Prognozowanie kroczące definicja. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych.

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa a uchwała budżetowa

wieloletnia prognoza finansowa a uchwała budżetowa to Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego również spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule.

Zobacz więcej ...

foto

Legalna pobyt cudzoziemca Stan wyższej konieczności

Legalna pobyt cudzoziemca Stan wyższej konieczności wprowadzane uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do także do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców również nowe projekty postępowania organów i instytucji państwowych, przede.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top