kiedy obowiązują ceny transferowekiedy obowiązują ceny transferowe z podatkowego punktu widzenia, w międzynarodowej grupie kapitałowej podlegającej różnym jurysdykcjom podatkowym, a tym samym odmiennym obciążeniom podatkowym, dokonuje się transakcji, między poszczególnymi jednostkami, jakie ukierunkowane są na przerzucanie zysków (kosztów) tak, by zmniejszyć (zoptymalizować) odpowiedzialność publiczno-prawne w obrębie całej grupy. Organy podatkowe badają te operacje, pod kątem przepisów wiążących w danym państwie, dążąc do eliminacji ryzyka uszczuplenia należnych wpływów do budżetów krajowych. Celem niniejszej lekturze jest kompleksowa rozkład problematyki cen transferowych w transakcjach realizowanych w obrębie grupy kapitałowej również peryfraza najnowszych trendów od jakiej kwoty ceny transferowe w tej dziedzinie. Zamieszczone tezy wyrażono z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych (krajowych i wspólnotowych), poglądów, doktryn, interpretacji skarbowych oraz wykładni i orzecznictwa trybunałów administracyjnych. Pozycja bibliograficzna obejmuje zasobny zestaw narzędzi i sposobów praktycznego rozwiązywania sporów na płaszczyźnie zarządzania cenami transakcyjnymi. Ich właściwy selekcja stanowi podstawę racjonalnych decyzji kapitałowych (finansowych). Intencją autora jest, ażeby niniejsza pozycja pozwoliła praktykom egzystowania gospodarczego – członkom zarządu, dyrektorom finansowym, a również politykom – spostrzegać i rozważać zagadnienie cen transferowych w szerszym, interdyscyplinarnym kontekście. Z artykułu dowiesz się o: Dla wystąpienia wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej niezbędny jest współpraca trzech podatników. Zaliczka za WNT nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. Warunkiem stosowania stawki 0% w eksporcie jest wywóz towarów poza UE. Przywóz do kraju towaru zaimportowanego w Niemczech to WNT. Na Węgrzech powinno się posiadać skecz EKAER. Obowiązek podatkowy w WNT wyznacza data wystawienia faktury. Transport kupiony od firmy spoza UE wykonany poza krajem to przywóz towarów usług. Faktura wystawiona przed dostawą wyznacza powstanie co to ceny transferowe obowiązku podatkowego w WNT. W przypadku eksportu usług nie występuje do kiedy ceny transferowe za 2018 instytucja płatnika podatku. Nie każde przesunięcie towarów wśród krajami UE to WNT. WNT samochodu i jego sprzedaży firmie leasingowej trzeba ująć w deklaracji. Można stosować uproszczone normy rozliczania WDT. Zakup firmowych akcesoriów w Niemczech trzeba rozliczyć jako WNT. Przedsiębiorca zarejestrowany jako niemiecki podatnik VAT rozlicza taksa w Polsce. Faktura dokumentująca usługę transportową na rzecz podatnika szwajcarskiego bez VAT. Księgowanie faktur dotyczących importu towarów wystawionych przez agencję celną. Wysłanie maszyny kupionej w Belgii do Pakistanu nie jest eksportem.

Komentarze: 1


noavatar.png
Fabrycjan Sandro 2020-05-06

Dobra strona! Naprawdę kocham, jak to proste na moje oczy i dane są dobrze napisane. Zastanawiam się, jak mogę zostać powiadomiony o każdym nowym postie. Subskrybowałem Twoje RSS, które muszą zrobić sztuczkę! Miłego dnia!

Najnowsze artykuły:

Top