korzystający w umowie leasingu W obrocie gospodarczym przykorzystający w umowie leasingu. W obrocie gospodarczym przy umów leasingu operacyjnego i finansowego funkcjonuje zarówno tzw. leasing zwrotny. Umowa taka polega na tym, że przedsiębiorca sprzedaje własny wnętrze trwały firmie leasingowej, a odtąd zawiera z nią umowę leasingu na mocy, której w dalszym ciągu go użytkuje. Głównym celem zawarcia takiej umowy jest poprawienie płynności finansowej przedsiębiorcy i zwolnienie z więzienia środków pieniężnych zamrożonych w nabytych składnikach majątku. W zakresie podatku VAT poprzez umowy leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze, rozumie się umowy w wyniku których, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający także umowy leasingu, jakich przedmiotami są grunty. Na gruncie ustawy o podatku od towarów usług leasing zwrotny rozpoznawany jest jako dwie różne czynności podlegające opodatkowaniu – dostawa towarów i świadczenie usług. W związku z powyższym jedną fakturę sprzedażową wystawia dotychczasowy właściciel środka trwałego na rzecz leasingodawcy, pozostałe zaś leasingodawca byłemu właścicielowi w toku umowy leasingu. W warunkach takiego rozliczenia umowy obie strony mają prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionych faktur. Taka praktyka jest uniwersalnie akceptowana przez organy piszczałkowe podatkowe. Okazuje się jednak, że prawo finansowe dla ekonomistów zarys wykładu w tej chwili takie ujęcie do rozliczania leasingu zwrotnego może się zmienić. Wszystko za sprawą marcowego werdyktu TSUE, które rzuca nowe światło na sposób rozliczania podatku Vat do leasingu zwrotnego, także na rzecz przedsiębiorców jakże i firm leasingowych. W przypadku leasingu operacyjnego oraz jak nie istnieje zastrzeżenie o standardowym przeniesieniu przedmiotu leasingu (a jedynie, że praktyczny będzie wykup po zakończeniu leasingu) – na rzecz celów podatku VAT leasing traktować trzeba jako świadczenie usług. Będzie to większa dawka zawieranych umów leasingu. Z tytułu leasingu na rzecz przedsiębiorców posiadających siedzibę ułożenie ciała terytorium Rzeczypospolitej, miejscem opodatkowania jest kraj siedziby tego przedsiębiorcy co obejmuje prawo finansowe – leasingobiorcy (chodzi o leasing traktowany jako świadczenie usług). Odpowiednio – istnieje możliwość ustalenia miejsca siedziby w kraju stałego miejsca prowadzenia aktywności przez leasingobiorcę – jeżeli leasing jest przypisany do danego stałego miejsca (jest związany z takim miejscem).

Komentarze: 3


noavatar.png
Stojmir Domosławo 2020-05-04

Wyobrażam sobie, że wspomnieliście o bardzo ciekawych tematach, doceniam to miejsce.

noavatar.png
Halina Adelino 2020-05-15

Przeglądałem już dziś ponad 3 godziny, ale nigdy nie znalazłem żadnego interesującego artykułu, takiego jak twój. To dla mnie dość warte. Moim zdaniem, jeśli wszyscy webmasterzy i blogerzy osiągnęli dobrą zawartość, tak jak robiliście, sieć będzie dużo użyteczniejsza niż kiedykolwiek.

noavatar.png
Hubert Izdebski członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk 2020-05-19

Zwykle nie czytam artykułów na blogach, ale chciałbym powiedzieć, że ten zapis bardzo mnie zmusił, by spróbować! Twój styl pisania mnie zaskoczył. Dzięki, bardzo miły post.

Najnowsze artykuły:

Top