Prawo medyczne a zawód farmaceutyPrawo medyczne a zawód farmaceuty. Błąd w sztuce lekarskiej, także w zakresie diagnozy, jak i terapii wybranej na rzecz prawo medyczne co to jest danego pacjenta, stanowi podstawę do uzyskania odszkodowania w świetle prawa medycznego. Często jednakże osoby, jakich stan zdrowia pogorszył się w efekcie błędnych działań lekarzy nie wiedzą, jakże właściwie funkcjonują prawa pacjenta i jak uzyskać odszkodowanie. Podobna niewiedza dotyczy dodatkowo szerokiego grona pracowników służby zdrowia – od ordynatorów szpitali aż po przedstawicieli personelu medycznego. Prawa lekarza, podobnie w jaki sposób prawa pacjenta są w takim razie powszechnie łamane, przeto w sytuacjach spornych warto zwrócić się o poradę prawną do eksperta. Kształcenie zawodowe osób wykonujących zawód ratownika medycznego było i jest ukierunkowane na realizację świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, iż w uprzednio obowiązującej ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym zawód ratownika medycznego był związany z wykonywaniem medycznych czynności ratunkowych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wydane na podstawie delegacji tej ustawy rozporządzenie zawierało jedynie wykazy medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez ratownika medycznego samodzielnie i pod nadzorem lekarza systemu. Artykuł podzielony jest na szóstka głównych działów: 1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych. 2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja. 3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty, ceny detaliczne i hurtowe leków. 4. Izby aptekarskie, zawód farmaceuty. 5. Przeciwdziałanie narkomanii. 6. Przepisy powiązane. Dodatkowe akty ustawowe Ustawa o kosmetykach, KPA, KKS, Ochrony środowiska, Ustawa o rezerwach strategicznych, Kontrola skarbowa, KC, przepisy dotyczące leków stosowanych u zwierząt i wiele innych, Ustawa o aktywności leczniczej. Artykuł o prawie medycznym ma czytelny i prześwitujący układ. Ostatnie przemiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem prawnym została wprowadzona.

Komentarze: 1


noavatar.png
Magdalena Ługiewicz szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego 2020-05-17

Nie wiem, gdzie otrzymujesz informacje, ale dobry temat. Muszę spędzić trochę czasu, aby dowiedzieć się więcej lub zrozumieć więcej. Dzięki za świetne info szukałem informacji o mojej misji.

Najnowsze artykuły:

Top