Proces karny zarys systemu Nowela ta przewiduje : odformalizowanieProces karny zarys systemu. Nowela ta przewiduje : odformalizowanie procedur (ale nie na korzyść oskarżonego); ograniczenie procedury przesłuchania (w sytuacjach, jak np. sprawa dotyczy kilkuset osób metodyka pracy adwokata w sprawach karnych – przy piramidach finansowych innymi słowy oszustwach internetowych); wyeliminowanie konieczności wymienienia na rozprawie albo odczytywania przez trybunał wszystkich dokumentów (będących materiałem dowodowym); sporządzanie uzasadnień wyroków na specjalnym formularzu wedle ściśle określonych zasad; możliwość uwzględnienia kasacji w całości na posiedzeniu bez udziału stron – w razie jej oczywistej zasadności; kontrowersyjny zapis art. 378a k.p.k. o możliwości prowadzenia postępowania poprzez sąd pod nieobecność obrońcy i oskarżonego na rozprawie, nawet nie bacząc na należytego usprawiedliwienia ich nieobecności. Postępowanie karne (proces karny) – zespół norm prawnych regulujących czynności procesowe zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego. Jego głównym celem jest ustalenie, czy zaistniał przestępstwo mający postać przestępstwa, a następny wykrycie jego sprawcy i ruch go do odpowiedzialności karnej. Prawo i proces karne także wykroczeniowe Jesteśmy zdania, że to funkcjonowanie obrońcy prowadzi do pomyślnego zakończenia postępowania. Dlatego gwarantujemy Państwu: reprezentowanie od samego początku postępowania karnego i wykroczeniowego branie czynnego udziału w przesłuchaniach przed sądem również organami ścigania sporządzanie zażaleń na postanowienia w przedmiocie ustanowienia, szczególnie tymczasowego aresztowania sporządzanie odpowiedzi na akty oskarżenia również apelacji od wyroków reprezentowanie w toku postępowania wykonawczego, szczególnie w obszarze odroczenia, przerwy w odbywaniu kary czyli w przypadku ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary

Komentarze: 1


noavatar.png
prof. dr hab. Wojciech Muszalski teoretyk prawa pracy 2020-05-15

whoah ten blog jest świetny i naprawdę lubię studiować artykuły. Trzymaj dobre obrazy! Zdajesz sobie sprawę, że wiele osób chce polować na te informacje, możesz im bardzo pomóc.

Najnowsze artykuły:

Top