Ceny transferowe dostawa i transport towaru jako kompleksowaCeny transferowe dostawa i transport towaru jako kompleksowa transakcja celem artykułu o cenach transferowych jest reprezentacja uczestnikom tematyki rozliczania podatku Vat od transakcji transgranicznych powiązanych z obrotem i transportem towarów. Uczestnicy będą mogli zaznajomić się zarówno z zasadami rozliczania podatku Vat w przypadku dostaw i zaczerpnąć towarów przemieszczenie towarów niepowodujące obowiązku rozliczenia WDT na terytorium Unii Europejskiej jakże i z pozycja Unii mimo to dodatkowo z tematyką rozliczania usług transportowych, które w przepisach podatkowych zostały uregulowane w sposób szczególny. paragraf o cenach transferowych zostało opracowane w taki sposób, aby pokazać nie tylko typowe operacje dostawy towarów i świadczenia usług transportu, atoli dodatkowo ma na uwadze rożne powiązania zachodzące wśród tymi operacjami gospodarczymi, jakże na przykład: refakturowanie usługi transportowej, roznoszenie towarów włącznie z transportem lub nabycie w innym państwie towarów niezbędnych do wyświadczenia usługi transportowej lub świadczenie usług dodatkowych do usługi transportu towarów. Całość prowadzona jest w oparciu o aktualne przepisy podatkowe z uwzględnieniem najnowszych interpretacji i wyroków sądowych związanych z poruszaną tematyką. Polecamy zarówno paragraf pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o cenach transferowych: Zwrot podatku Vat naliczonego w innym państwie Unii Europejskiej. Korzyści dla uczestników artykułu o cenach transferowych: poznanie zasad rozliczania podatku VAT w operacjach transportu i obrotu towarami, usystematyzowanie wiedzy związanej z rozliczaniem podatku VAT od obrotu i transportu towarów, poznanie najnowszych wykładni podatkowych i wyroków sądowych, nabycie umiejętności trafnego klasyfikowania rozliczanych transakcji, poznanie zasad należytego dokumentowania wyżej wymienionych transakcji do celów podatku VAT, nabycie umiejętności samodzielnego sporządzania odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych.

Najnowsze artykuły:

Top