Ceny transferowe transakcje trójstronne wCeny transferowe transakcje trójstronne w deklaracjach podatkowych celem artykułu o cenach transferowych jest wyobrażenie uczestnikom tematyki rozliczania podatku Vat od transakcji transgranicznych zgrupowanych z obrotem i transportem towarów. Uczestnicy będą mogli zapoznać się także z zasadami rozliczania podatku Vat w przypadku dostaw i pobrać towarów na terytorium Unii Europejskiej jak i z poza Unii ale zarówno z tematyką rozliczania usług transportowych, jakie w przepisach podatkowych pozostały uregulowane w sposób szczególny. punkt o cenach transferowych zostało opracowane w taki sposób, żeby pokazać nie tylko typowe operacje dostawy warunki wystąpienia transakcji WNT towarów i świadczenia usług transportu, wszak zarówno ma na uwadze rożne powiązania zachodzące pomiędzy tymi operacjami gospodarczymi, jakże na przykład: refakturowanie usługi transportowej, dostawa towarów włącznie z transportem względnie nabycie w innym państwie towarów niezbędnych do wyświadczenia usługi transportowej czyli świadczenie usług dodatkowych do usługi transportu towarów. Całość prowadzona jest w oparciu o aktualne przepisy podatkowe z uwzględnieniem najnowszych egzegezy i wyroków sądowych zgrupowanych z poruszaną tematyką. Polecamy zarówno punkt o cenach transferowych: Zwrot podatku VAT naliczonego przemieszczenie towarów niepowodujące obowiązku rozliczenia WDT w innym państwie Unii Europejskiej. Korzyści dla uczestników artykułu o cenach transferowych: poznanie zasad rozliczania podatku Vat pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w operacjach transportu i obrotu towarami, usystematyzowanie znajomości związanej z rozliczaniem podatku VAT od obrotu i transportu towarów, poznanie najnowszych interpretacji podatkowych i wyroków sądowych, nabycie umiejętności trafnego klasyfikowania rozliczanych transakcji, poznanie zasad trafnego dokumentowania wyżej wymienionych transakcji do celów podatku VAT, nabycie umiejętności samodzielnego sporządzania odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych.

Najnowsze artykuły:

Top