Tarcza antykryzysowa i do kiedy zaliczkiTarcza antykryzysowa i do kiedy zaliczki na podatek dochodowy na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną poprzez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych również wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Pozwoliłaby ona w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego innymi słowy stanu epidemii na zawieszenie poboru zaliczek na podatki, a w niektórych przypadkach na ich niepłacenie (całkowite zwolnienie). W związku z tym, w dalszym ciągu konieczne jest opłacanie podatku dochodowego (PIT dodatkowo PIT-4), przedstawiamy poniżej alternatywne sposoby na zawieszenie poboru zaliczek na podatki! Zawieszenie poboru zaliczek na podatki – PIT przedsiębiorcy W tym jakże trudnym na rzecz przedsiębiorców czasie mogą oni skorzystać z obecnie wiążących artykułów pozwalających na: 1. Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty innymi słowy umorzenie w całości lub gdzie wpisać zaliczki na podatek w pit 36 w części podatku dochodowego; 2. Nieuiszczanie zaliczek na taksa przynoszący zysk do 1000 zł (opłacenie ich wówczas za okres, w którym przekroczą kwotę 1000 zł). By możliwe było odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty innymi słowy umorzenie w całości lub w części podatku dochodowego, powinno się złożyć w urzędzie skarbowym wniosek z prośbą o udzielenie takiej ulgi podatkowej. Wniosek o ulgę powinien zawierać: rodzaj wnioskowanej ulgi (rozłożenie na raty, odroczenie, umorzenie); zdeterminowanie zobowiązania podatkowego będącego przedmiotem wniosku (tytuł podatkowy, okres, jakiego dotyczy); uzasadnienie poprzez wskazanie okoliczności potwierdzających zjawisko zaistnienia w sprawie ważnego interesu podatnika innymi słowy interesu jak sprawdzić zaliczki na podatek dochodowy publicznego. W wyroku NSA z 2 lutego 2017 roku o sygn. II FSK 4126/14 można zapoznać się jakie zaliczki na podatek dochodowy z pojęciem interesu publicznego, a także zobaczyć, czym kieruje się organ podatkowy przy przyznawaniu ulgi.

Najnowsze artykuły:

Top