Współczesne prawo karne powinno moderować obieWspółczesne prawo karne powinno moderować obie te funkcje. Rola i znaczenie każdej z nich są różne w zależności od tego, o jakie przestępstwo i o jaki podmiot w procesie karnym chodzi. Funkcja sprawiedliwościowa odgrywa większą rolę przy tradycyjnych, pospolitych przestępstwach, gdzie pokrzywdzonym jest konkretna jednostka miary (np. zabójstwo, zgwałcenie, kradzież). Odgrywa ona natomiast mniejszą, a czasem wręcz żadną rolę przy tzw. przestępstwach bez ofiar, godzących w sprawa ogólny, takich jak: podrabianie postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie dokumentów, nielegalne posiadanie broni, szpiegostwo. Każda ze wspomnianych funkcji ma też różne znaczenie i w różnym stopniu jest akcentowana przez osoby uczestniczące w realizacji odpowiedzialności karnej. Pokrzywdzony żądający ścigania sprawcy nie robi tego z myślą o ochronie społeczeństwa przed powtórzeniem się czynu, lecz z chęci odpłacenia sprawcy za doznaną krzywdę. Z kolei prokurator albo sędzia kieruje się w niewielkim stopniu taką emocją, a z większym natężeniem myślą czy kodeks postępowania karnego powinien zobowiązywać pod groźbą odpowiedzialności o efekcie ochronnym represji karnej.

Najnowsze artykuły:

Top