Rachunkowość finansowa Przykłady praktyczne samodzielneRachunkowość finansowa - Przykłady praktyczne samodzielne od asystenta do biegłego rewidenta! - takie leksem jest myślą przewodnią art pomagier ds. księgowości. To pierwszy, jakkolwiek ogromnie poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, dla osób które świeżo pracują w działach rachunkowości czyli chcą nie wcześniej taką pracę podjąć. Słuchacze poznają podstawy rachunkowości, podstawy aktywności gospodarczej, podstawy podatków także podstawy prawa pracy. Mogą zarówno zdobyć umiejętności fakturzystki/ty, ponieważ w trakcie art omawiane są zagadnienia związane z fakturami i podatkiem VAT również pracą w systemie Symfonia Handel. Wiele firm poszukuje pracowników na stanowisko asystenta do spraw księgowości, oferuje stabilne miejsce pracy i możliwości rozwoju zawodowego, zachęcając przykładowo do dalszego kształcenia na kursie samodzielnego księgowego. Ten zajęcia jest adresowany podobnie do właścicieli i osób zarządzających firmami prowadzącymi pełną rachunkowość, którzy nie znają jej podstaw. Jego ukończenie gwarantuje sprawną komunikację z działem księgowości czyli biurem rachunkowym także niweluje wiele niepotrzebnych nieporozumień pomiędzy księgowym a kierownikiem jednostki. Rachunkowość małych i mikro jednostek i ich specyfika staje się jasna i zrozumiała. Gwarantujemy minimum teorii i maksimum praktyki! Celem artykułu na blogu jest wszechstronne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 331301), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). czym się różni rachunkowość finansowa od zarządczej Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty posługiwania się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi, zapoznają się z ogólnymi zasadami opodatkowania i prowadzenia ewidencji podatkowych, uczą się księgowania typowych operacji gospodarczych a także sporządzania sprawozdania finansowego małych i mikro jednostek. W jego trakcie przekazywane są także umiejętności niezbędne na samodzielnym stanowisku fakturzystki/ty. Kurs może być pomocny również na rzecz kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To pierwszy stadium zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytuły samodzielnego księgowego, głównego księgowego dodatkowo dyplomowanego księgowego. Biegli rewidenci także pewnego dnia uczyli się podstaw zawodu, stąd przyświeca mu nasze leksem – Od asystenta do biegłego rewidenta!

Najnowsze artykuły:

Top