Prowadzenie ewidencji środkówProwadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne także zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a podobnie pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji oraz kwota rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości środków trwałych: 1. Środki Trwałe: nieograniczona wolumen środków trwałych, obejmuje majątek trwały również wartości niematerialne i prawne, obsługa metod: liniowej, jednorazowej i degresywnej również bez amortyzacji, typy amortyzacji: miesięczna, kwartalna albo roczna, automatyczne księgowanie do Księgi Przychodów, obsługa ulepszeń, zmniejszeń i przerw w wyliczeniach; aktualizacja umorzeń, możliwość likwidacji wprowadzonego środka trwałego, opcja edycji jakie środki trwałe podlegają amortyzacji wprowadzonych środków trwałych, a również w razie potrzeby ich usunięcia, wydruk dokumentów: OT, LT, także korekty roczne, limity 150 tyś. PLN wartości samochodu osobowego, 2. Wyposażenie: jak księgować środki trwałe o niskiej wartości możliwość wprowadzania wyposażenia, odsłona wybranych elementów wyposażenia, a podobnie możliwość ich usunięcia, wydruk ewidencji wyposażenia i możliwość jej zapisu do pliku PDF, wyszukiwarka elementów wyposażenia znajdujących się na liście, rozbudowane opcje widoku listy wyposażenia – filtry, grupowanie, sortowanie, możliwość likwidacji wprowadzonego wyposażenia 3. Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy: pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie podatkowym, dokonywanie korekt jakich środków trwałych się nie amortyzuje podatku Vat dla środków trwałych w zależności od metody amortyzacji, prognozuje termin zakończenia amortyzacji, pozostałą kwotę dodatkowo wolumen rat, obsługa współczynników amortyzacji, wydruk planu amortyzacyjnego, opcje widoku umożliwiające wyświetlenie planu amortyzacyjnego w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym 4. Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego: opcje filtrowania i grupowania środków trwałych, wybór grupy do której przynależeć będzie wprowadzany wnętrze trwały.

Najnowsze artykuły:

Top