kogo dotyczy regulamin pracy


foto

Bezdziennikowy system kancelaryjny w dniu 1 stycznia

Bezdziennikowy system kancelaryjny w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, także w postaci papierowej, w jaki sposób i elektronicznej.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top