Tworzenie dokumentacji polityki rachunkowości


foto

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. Rozliczanie kosztów pośrednich. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest przedstawienie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem dodatkowo wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł poświęcony jest projektowaniu.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top